ถังพ่นสี/ถังแรงดัน – Pressure Tank

ถังผสมสี/กาว/สารเคมี ระบบแรงดันทำงาน ด้วยลม

ปริมาตร: 2-120 ลิตร

วัตถุดิบ: เหล็กอาบ หรือ สแตนเลส

เครื่อง กวน: เครื่องกวนกับ มอเตอร์ลม (หรือไม่มี)

การใช้: เหมาะสำหรับงานทั่วไป ถังพ่นสี , ถังพ่นเคมี , ถังพ่นกาว

 

โทร 02-107 0098
info@por-tec.com

ถังแรงดัน

 ถังแรงดัน 4ลิตร 
รุ่น: AT-5HT
ปริมาตร: 4 ลิตร
วัตถุดิบ: เหล็กอาบ
– คลิกที่นี่ –
 ถังแรงดัน 10ลิตร 
รุ่น: AT-10HT
ปริมาตร: 10 ลิตร
วัตถุดิบ: เหล็กอาบ
– คลิกที่นี่ –
 ถังแรงดัน 10ลิตร 
รุ่น: AT-10EN
ปริมาตร: 10 ลิตร
วัตถุดิบ: เหล็กอาบ
– คลิกที่นี่ –
 ถังแรงดัน 10ลิตร 
รุ่น: AT-10A
ปริมาตร: 10 ลิตร, เครื่องกวน
วัตถุดิบ: เหล็กอาบ
 ถังแรงดัน 20ลิตร 
รุ่น: AT-20A
ปริมาตร: 20 ลิตร, เครื่องกวน
วัตถุดิบ: เหล็กอาบ
– คลิกที่นี่ –
 ถังแรงดัน 40ลิตร 
รุ่น: AT-40A
ปริมาตร: 40 ลิตร, เครื่องกวน
วัตถุดิบ: เหล็กอาบ
 – คลิกที่นี่ –
 ถังแรงดัน 80ลิตร 
รุ่น: PT-80ASS
ปริมาตร: 80 ลิตร, เครื่องกวน
วัตถุดิบ: สแตนเลส
 – คลิกที่นี่ –
 ถังแรงดัน 120ลิตร 
รุ่น: PT-120ESS
ปริมาตร: 120 ลิตร
วัตถุดิบ: สแตนเลส
 – คลิกที่นี่ –

โทร 02-107 0098
info@por-tec.com